Slohové útvary - úvod

Literatura v centru pozornosti

Ačkoli na školách je literatura povinná a četba klasických děl je vyžadována, do dospělosti zůstane čtení jako koníček spíše menšině. I přesto je čtení velmi populárním hobby a lidé knihy stále kupují, byť se možná změnili způsoby. Dnes je hojně využívané internetové knihkupectví. Nabízí totiž obvykle lepší ceny, než klasické obchody. Najdete v něm všechny žánry, které vás napadnou a samozřejmě také knižní novinky, které obchody mohou nabízet se zpožděním. Přes online knihkupectví se nakupuje dobře také proto, že odhaluje celý svět knihy, kterou hledáte. Můžete na internetu rovnou vyhledat recenze nebo informace o daném titulu, takže víte, jestli je opravdu to, co hledáte. Ať už hledáte kuchařky na recepty z celého světa nebo hororové knihy, na internetu je najdete a to navíc za příjemné ceny.

O slohových útvarech

Tyto stránky se věnují slohovým útvarům. Slohovým útvarem nazýváme specifický typ jazykového stylu projevu. Existuje několik různých slohových útvarů. Každý má své specifické rysy a pravidla.
Každý slohový útvar se hodí k určitému tématu a typu popisované události, věci nebo ději. Slohové útvary se od sebe liší především stylem a formou zpracování, použitými postupy a počtem mluvčích. Sloh, slohový postup by měl představovat šablonu, ze které bude autor vycházet při psaní určitého tématu. Slohový postup je způsobem ztvárnění obsahu jako celku, se zohledněním cíle projevu. Slohový útvar je je konkrétním výsledkem využití jednoho nebo i více slohových postupů. Občas se přihodí, že ke konkrétnímu tématu můžete přistoupit z několika pohledů a využít i několik slohových postupů. Slohové útvary se mohou střídat a doplňovat.
Mezi základní slohové postupy řadíme postup informační, vyprávěcí, popisný, výkladový a úvahový. Informační postup je považován za nejjednodušší, jde o prosté konstatování faktů, bez jejich vysvětlování. Uplatnění nalezne především ve funkčním stylu sdělovacím. Je tedy ideální pro vytváření dopisů, oznámení, administrativních a reklamních textů. Vyprávěcí postup přibližuje čtenářům průběh určitého děje. je typický zajímavostí, napětím a pestrostí použitých prvků. Najde uplatnění například v uměleckém stylu. Popisný postup je zaměřen na zachycení znaků a rysů určité věci, osoby nebo skutečnosti. Charakteristika je zvláštním druhem popisu, je zaměřena na vnitřní vlastnosti osob. Úvahovým postupem autor zaujímá k diskutovanému problému vlastní stanovisko, uvádí svůj subjektivní názor.
Smyslem těchto stránek je přiblížit návštěvníkům nejběžnější slohové útvary, definovat jejich charakteristické rysy a poradit, jaký slohový útvar správně zvolit. Na těchto stránkách tak najdete základní a nejpoužívanější slohové útvary, jako jsou vyprávění, popis, úvaha nebo reportáž. Postupně se zde budou objevovat také další slohové útvary, které nejsou tolik využívané.Pokud ještě studujete, píšete slohovou práci, nebo třeba jen píšete dopis, věřím, že na těchto stránkách najdete, vše co by se Vám mohlo hodit. Přeji mnoho úspěchů při psaní slohových prací, textů a článků.

------------------

Projekt podporují: